Hitoktatás plébániánkon


2018/19 tanévre vonatkozó hitoktatási rend az alábbiak szerint alakul:

A hit- és erkölcstan tantárgyak oktatása a közoktatási intézményekben zajlik, a tanulók órarendjében rögzített idősávban. Ezen felül pedig a plébánia hittantermében az elsőáldozásra készülő gyerekek számára felkészítő foglalkozásokat tart Hoppálné Váli Zsófia hittantanárnő.

Időpontok:
SZERDÁN: 16:00-16:45 között és 17:00-17:45 között tetszőlegesen jöhetnek az elsőáldozásra készülő iskolások.
SZERDÁN: 18:00-18:45 között hittan nagyobb gyerekeknek, akik már korábban voltak elsőáldozók, de szeretnék tovább bővíteni ismereteiket.
CSÜTÖRTÖKÖN: 16:00-16:45 között pedig szimtén az elsőáldozásra készülő gyerekek számára van hittanfoglalkozás.

Hitoktatóink:
Vidra Árpádné (Anna)
Telefonos elérhetősége: 06-70-941-5773
E-mail: vidraanna@gmail.com

Szádoczki Tibor
Telefonos elérhetősége: 06-30-482-0753
E-mail: szadoczky.tibor@gmail.com

A hittanfoglalkozások plébániai helyszíne: Jézus Szíve Plébánia Ifjúsági ház hittantermében.
(A templom épületének bal oldalsó bejáratán közelíthető meg a Szent Imre terem.)

Kedves Szülők! - 2019 tavaszán az elsőáldozásra készülők számára fontos információ:

Szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy harmadik osztályt végző iskolások a tanév végén elsőáldozáshoz jarulhatnak templomukban. A hit- és erkölcstan órák ehhez egy jó alapot adnak, ami a plébániai hittannal is kiegészül, mely már 2018 őszén kezdődik el. 2019 tavaszától pedig a plébános atya vezetésével folytatódik szombatonként.

Az elsőáldozás május utolsó vasárnapján szokott lenni plébániánkon a nagymise keretében (9:30-10:30 között utána agappé). Az erre az alkalomra történő felkészülés minden szombaton 9:00-10:00 óra között zajlik a plébánia Szent Imre ifjúsági termében a plébános atya vezetésével.

Kérjük a szülőket, hogy ezekre a foglalkozásra feltétlenül hozzák el az első áldozásra készülő gyermekeiket. A gyerekeknek szóló felkészülő anyagok a dokumentumtárból letölthetők, pótolhatók, ha esetleg elvesztenék őket.

Az elsőáldozásra az érintett szülők 2000 Ft./gyermek hozzájárulást fizetnek idén, mely összeg minden szokásos járulékos kiadást fedez.

A elsőáldozásra készülők fehér ruháit (albákat) a plébánia biztosítja, azt külön nem kell megvenni a szülőknek. Az ruhák kiadására a elsőáldozási szertartást megelőző szombaton kerül általában sor. Kérjük, hogy a ruhákat az alkalomra illő módon készítsék elő (mosás, vasalás).

Az elsőáldozás napján fényképész készít képeket a gyerekekről, aki igény szerint külön is rendelkezésre áll pl.: családi és további fényképek készítésére. Továbbá, aki szeretne több fénykép kópiát rendelni gyermekéről azt, majd a sekrestyében teheti meg egy megrendelő lapon, melyről időben tájékoztatjuk a szülőket.

Az elsőáldozás napján a szentmise és a szertartást követően a plébánia nagytermében az elsőáldozók és szüleik agappéra gyűlnek majd össze, ahol kakaó és kalács várja a gyerekeket.

Az elsőáldozásra készülő gyerekeket további kiegészítő/felkészítő foglalkozásra is nagy szeretettel várjuk, heti 1x1 órában. Ezeket a foglalkozásokat Váli Zsófia hittan tanárnő tartja. Nála lehet érdeklődni a pontos (az adott félévre vonatkozó) hittan időbeosztásról.------------------------------------------------------------------

Hitoktatás felnőtteknek

Nap Időpont Részletek
Minden csütörtökön 17:00-18:00 Bibliamagyarázat felnőtteknek a Szt. Imre ifjúsági házban. Tartja: Szádóczky Károly plébános atya

Imacsoportok - felnőtt katekézis

Közösségünkben több apró 4-10 fős imacsoport működik ahol Szentirás értelmezés zajlik. Nagy nagy örömmel segít plébániánk akolitusa Somogyi Levente mindazoknak, akik szeretnének kis keresztény közzösségbe tartozni és hetente/ kéthetente/ havonta összegyűlni, hitünk teljesebb megéléséért. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a csoportokban folyó lelkiség bizony sok-sok örömet és erőt képes adni a mindennapokrhoz is.


Felnőtt keresztelés/elsőáldozás

Azok a (felnőttek), akik szeretnének megkeresztelkedni és/vagy elsőáldozásban/bérmálásban részesülni az alábbi linken keresztül kaphatnak tájékoztatást a felkészülés folyamatáról és menetrendjéről. Kattintson ide »