Lelkiség és növekedés


A lelki növekedés minden keresztény számára az egyetlen út, mely Krisztuson keresztül Istenhez vezet.

("Én vagyok az út az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához csakis énáltalam!" János 14,6.)

A lelkiismeretes (tudatos és akarattal teli) törekvés Isten felé a kislépések statégiájában is képes kiteljesedni, azaz nem az egyik napról a másikra történő nagy változásokat hajszolom, és azok esetleges be nem következését teljes kudarcként élem meg, hanem célorientáltan haladok Krisztus mögött, mint a jótanítvány! Nem akarom Őt megelőzni, nem akarom saját magam üdvözíteni magamat, hanem hagyom, hogy Jézus maga vezessen. Ebből fakadóan a türelem és a következetes kitartás (a nem adom fel) stratégia jó, ha jellemzi a lelki fejlődésünket.

A lelki növekedés, ha már elindult olyan, mint egy friss hajtás és rendszeres gondozást igényel. Hogyan indulhatunk el növekedés útján tehát? Elsősorban imádságon olvasáson és hitünk közösségben történő megélésén keresztül! Ez utóbbi rendkívül fontos, akarjunk tartozni és eljárni keresztény csoportba a vasárnapi szentmise látogatáson túl. Imádkozzunk rendszeresen és tegyük szokásunkká a Szentírás olvasását - még akkor is ha nehézkesnek érezzük az ott olvasottak megértését.

Fogjunk a kezünkbe olyan lelki táplálákot is, amely irányt vagy példát mutat a számunkra. Az alábbiakban néhány olyan erőforrást szeretnénk megosztani a lelkiségi irodalomra fogékony testvérekkel, melyek hozzáférhetőek (ingyenesen letölthetőek) a Pázmány Péter Katolikus Online Könyvtáron keresztül. Ebben a könyvtárban több száz könyv és verseskötet olvasható, tölthető le ingyenesen.

Hitéleti irodalom (ingyenesen letölthető könyvek listája)

Egyházi irodalom
A Katolikus Egyház Katekizmusa
A katolikus hit elemei
Diós István (szerk.): Zsinati okmányok
XVI. Benedek pápa: Deus caritas est (enciklika a keresztény szeretetről)

Lelkiségi irodalom
Barsi Balázs: Bosco Szent János
Boldog Faustina Kowalska nővér: Napló (Az Isteni Irgalmasság üzenete)
Nagy vagy Avilai Szent Teréz: A belső várkastély
Nagy vagy Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja
Lisieux-i Szent Teréz önéletrajza
Kis Szent Teréz útikalauza a hétköznapi életre (pdf - formátumban)
A jezsuita nevelés jellemzői és Az ignáci pedagógia
Sienai Szent Katalin: Dialógus (angol nyelvű könyv pdf-formátumban)

Férfi lelkiség
Férfi szerepről - a keresztény férfi identitásról szóló rövid film

Gyerekeknek ajánlunk
Belon Gellért: Jézus lelkülete
Isten gyermeke vagyok – imakönyv

Keresztény filmek
Keresztény filmek (ingyenesen online nézhető)

Szentgyónásra felkészítő lelkiismeretvizsgálat (letölthető)

Lelki tükör jegyeseknek
A Gyónásról dióhéjban (Ferences Rendi iránymutatás)
Lelkiismeretvizsgálat Szentgyónás előtt (forrás egri.egyhazmegye.hu)

Okostelefon applikációk - hasznos és ingyenes katolikus app-ok.

BibOlKAT - Katolikus igenaptár és biblia
Laudate - katolikus imádságok és sok egyéb érdekesség
Zsolozsma alkalmazás
AndroKat: Android és Katolikus